Kennisbank
Salaris
Gepubliceerd op 28 februari 2024

6 veelgestelde vragen over betaald ouderschapsverlof

Wat moet je als werkgever weten over betaald ouderschapsverlof? De antwoorden op 6 veelgestelde vragen.

Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen voor de eerste verjaardag van het kind.
Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen voor de eerste verjaardag van het kind.

Werknemers met een kind jonger dan 8 jaar hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof. Dat is in principe onbetaald verlof, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Voor 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof kan de werkgever voor de werknemer een WAZO-uitkering aanvragen bij UWV. Lees 6 veelgestelde vragen over het betaalde ouderschapsverlof.

1 Wie heeft recht op de uitkering ouderschapsverlof?

Het recht op de WAZO-uitkering betaald ouderschapsverlof geldt voor de werknemer die:

  • de wettelijke ouder is; of
  • het kind heeft erkend; of
  • samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of
  • de pleegzorgouder of adoptieouder is.

De duur van de uitkering is (maximaal) 9 weken. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

De dga en alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp hebben ook recht op betaald ouderschapsverlof.

2 Mag een werknemer ‘slechts’ de 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen?

Ja, dat mag. Het betaalde ouderschapsverlof is maximaal 9 weken. De werknemer moet het wel voor de eerste verjaardag van het kind opnemen.

3 Mag het betaalde ouderschapsverlof gespreid worden opgenomen?

Ja. Werkende ouders mogen de 9 weken betaald ouderschapsverlof aaneengesloten of gespreid opnemen, mits die maar vallen binnen het eerste levensjaar van het kind.

4 Bouwt een werknemer die betaald ouderschapsverlof opneemt ook vakantiedagen op?

Ja, over het betaalde gedeelte van het ouderschapsverlof bouwt de werknemer vakantiedagen op (over het onbetaalde deel niet). Dat geldt in elk geval voor de wettelijke vakantiedagen. Over de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen afspraken zijn gemaakt in de toepasselijke cao.

5 Bouwt een werknemer die betaald ouderschapsverlof opneemt ook vakantiegeld op?

Ja, een werknemer bouwt over de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof vakantiegeld op.

6 Bouwt een werknemer die betaald ouderschapsverlof opneemt ook pensioen op?

Eventuele pensioenopbouw tijdens het betaald ouderschapsverlof is afhankelijk van wat daarover is overeengekomen tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De wet regelt er niets over. Het hangt dus af van de afspraken die daarover zijn gemaakt in cao, arbeidsvoorwaardenreglement of pensioenregeling zelf.

Plannen voor eenvoudiger verlofstelsel

Goed om te weten: er zijn plannen m het verlofstelsel te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken. De SER heeft januari 2024 een advies uitgebracht voor een toekomstbestendige verlofstructuur. Het is belangrijk dat werkgevers meer zeggenschap krijgen in het opnemen van ouderschapsverlof, aldus de SER.

Neem contact op met onze experts

Wilt u als werkgever alles weten over betaald ouderschapsverlof en optimaal voorbereid zijn op de vragen van uw medewerkers? Zorg dat u op de hoogte bent van de rechten, plichten en mogelijkheden rond dit thema. Ons team van experts staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen bij het navigeren door de regels en procedures.

Bron: xperthr.nl

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Salaris

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Salaris

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Gepubliceerd op
10 april 2024
Salaris