Privacy Statement

Laatst gewijzigd: 9 mei 2023

Deze Privacy Statement is van toepassing telt Groep B.V. (KvK-nummer 09195900), telt Barneveld B.V. (KvK-nummer 88752771), telt Lunteren B.V. (KvK-nummer 64794180) en telt Agro B.V. (KvK-nummer 09129807). Hierna wordt kortweg gesproken van telt®.

telt® hecht waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we op deze website verzamelen en met welk doel. Ook geven we aan wat uw rechten zijn.

Klanten

Bent u klant van telt® dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doelen, om met u te communiceren en om de opdracht uit te kunnen voeren. De grondslag voor deze verwerkingen is de overeenkomst die we met u hebben.

Het gaat om persoonsgegevens zoals uw naam, adres en postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, bankrekeningnummer en geslacht. Ook zijn wij bij het aangaan van de opdracht verplicht u te identificeren aan de hand van uw identiteitsbewijs. telt® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Na het beëindigen van uw opdracht heeft telt® een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Leverancier

Bent u leverancier van telt®, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doelen, om met u te communiceren en om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De grondslag voor deze verwerkingen is de overeenkomst die we met u hebben. Het gaat om persoonsgegevens als uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

telt® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Na het beëindigen van de overeenkomst met u heeft telt® een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Contactformulier

In het contactformulier kunt u uw naam, mailadres en telefoonnummer invoeren en een bericht achterlaten. telt® gebruikt deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen als u een vraag heeft over ons of onze diensten. We gebruiken de gegevens op basis van uw toestemming. We bewaren de informatie tot we er zeker van zijn dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief

telt® wil u graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten via een nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te kunnen versturen vragen we uw naam en e-mailadres in te voeren. We gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. Mocht u geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@telt.nl. Tevens kunt u in de nieuwsbrief zelf u weer afmelden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan proberen we er samen uit te komen. In het klachtenformulier kunt u uw naam, organisatie, emailadres en telefoonnummer invoeren. telt® gebruikt deze gegevens op basis van uw toestemming en uitsluitend om uw klacht zorgvuldig te kunnen afhandelen. We bewaren uw gegevens totdat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

Cookies

telt® maakt op haar website gebruik van cookies. Voor het gebruik van cookies is een cookiebeleid vastgesteld.

Andere partijen

telt® geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of als de wet dat van ons vraagt. Met bedrijven die in opdracht van telt® persoonsgegevens verwerken, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens heeft en wat wij daarmee doen;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • het intrekken van uw toestemming;
  • het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daartoe hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen. Als er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen, nemen wij passende maatregelen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vindt u dat telt® u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www. autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.

Wijziging Privacy Statement

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website worden gepubliceerd en van een nieuwe datum worden voorzien.

Vragen? Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met een van de partners op uw vestiging.