Actueel
Agro
Gepubliceerd op 12 juli 2022

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarbij moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Algemene voorwaarden Voor EA-vanggewassen gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Het vanggewas moet uiterlijk 15 oktober ingezaaid worden en moet minimaal acht weken in stand worden gehouden;
  • Bij vanggewassen van de categorieën 1 (vanggewassen algemeen) en 2 (aaltjesbestrijding) moet een mengsel van minimaal twee toegestane soorten gebruikt worden;
  • De originele etiketten en aankoopbewijzen van het zaaizaad moeten minimaal vijf jaar bewaard worden en getoond kunnen worden bij een controle.

Voorwaarden hoeveelheid zaaizaad

Er moet voldaan worden aan de volgende twee voorwaarden wat betreft de hoeveelheid zaaizaad:

  • Er moet minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt worden. Een lijst is te vinden op de website van RVO;
  • Het vanggewas moet de bodem zichtbaar bedekken.

Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan vanaf het oogsten van het hoofdgewas tot en met de acht weken dat het vanggewas minimaal op het land moet staan.

Vanggewassen en het nieuwe GLB

Eén van de mogelijke eco-activiteiten in het nieuwe GLB – ingaande op 1 januari 2023 – is ‘Groenbedekking’. Daarvoor moeten percelen tussen 1 januari en 1 maart zichtbaar bedekt zijn. Dit is in te vullen door de vanggewassen van dit jaar te laten staan. Volgend voorjaar mag het vanggewas dan voor het onderwerken niet dotelt®espoten worden.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro