Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 9 november 2022

Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop men de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden (IB 47) kan aanleveren. Vanaf die datum moet ook het BSN weer worden aangeleverd.

Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden (nieuwe renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen) maakt de Belastingdienst sinds 1 januari 2022 onderscheid tussen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Inhoudingsplichtige uitbetalers hebben een loonheffingennummer en doen aangifte loonheffingen. Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers. Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers hebben géén loonheffingennummer.Voor inhoudingsplichtigen én collectieve beheersorganisaties geldt dat zij vanaf 1 januari 2022 de volgende gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden moeten registreren en aanleveren bij de Belastingdienst:

de naam, het adres, het bsn en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling;

de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen.

de datum waarop de uitbetaling is gedaan.

De belangrijkste verschillen tussen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers zijn:

Inhoudingsplichtige uitbetalers moeten het burgerservicenummer (bsn) van personen aan wie zij hebben uitbetaald registreren en aanleveren.

Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers mogen het burgerservicenummer (bsn) juist níet registreren en dus ook niet aanleveren.

Vanaf 1 januari 2023 moeten inhoudingsplichtige uitbetalers altijd gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren. Vanaf die datum krijgen zij hiervoor geen uitnodiging meer van de Belastingdienst.

Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers hoeven gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden alleen aan te leveren wanneer zij daarvoor een uitnodiging krijgen van de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop men de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden kan aanleveren. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Volgend jaar kan men de gegevens aanleveren via het gegevensportaal van de Belastingdienst (met een webformulier, met het slabloon UBD of met eigen software) óf via Digipoort.

In 2023 is de huidige invoerapplicaties niet meer te gebruiken. Deze worden vervangen door het sjabloon UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden).

Inhoudingsplichtigen die eerder gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden hebben aangeleverd, ontvangen een brief over de wijzigingen. Meer informatie is te vinden op belastingdienst.nl/uitbetaalde_bedragen_aan_derden

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris 27-10-2022

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Fiscaal

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal