Actueel
Agro
Gepubliceerd op 7 november 2019

Aanmelden kleineondernemersregeling btw uiterlijk 20 november

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) in het kader van de omzetbelasting wordt per 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe regeling.

Nieuwe regeling

Volgens de nieuwe regeling kan men worden vrijgesteld, indien de omzet in een kalenderjaar minder dan € 20.000 bedraagt.

Voor- en nadelen

Meedoen aan de nieuwe regeling heeft het voordeel dat men minder administratieve verplichtingen heeft. Nadelen zijn dat men geen btw kan aftrekken of terugvragen en dat afnemers slechts de prijs exclusief btw zullen betalen.

Wisselende omzetten

Bij een sterk wisselende omzet, het ene jaar onder de drempel van € 20.000 en het andere jaar erboven, is deelname op sommige momenten misschien wel mogelijk, maar waarschijnlijk niet wenselijk. Zodra de omzet in een kalenderjaar boven de € 20.000 komt, vervalt de KOR en kan men drie jaar lang niet meer meedoen. Er kan dus niet per jaar worden beslist of men wel of niet meedoet.

Aanmelden deelname uiterlijk 20 november

Wanneer een ondernemer vanaf 1 januari 2020 wil meedoen aan de KOR, kan hij of zij zich uiterlijk 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. De deelname geldt voor een periode van ten minste drie jaar. Bij deelname na 1 januari 2020, moet de aanmelding uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak plaats vinden.

Deelnemers huidige KOR-regeling

Wanneer een ondernemer op dit moment vrijgesteld is van administratieve verplichtingen op basis van de huidige KOR-regeling, valt deze per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe regeling. Echter als men niet aan de voorwaarden voldoet (bijv. omzet is meer dan € 20.000) of als men niet wil deelnemen, moet men zich uiterlijk 20 november 2019 afmelden.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro