Actueel
Agro
Gepubliceerd op 8 februari 2023

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bo­vengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbie­ten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moeten zelf of via een ge­specialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende in­dus­trie geleverd worden. Zij maakt van de tarwe en gerst pro­duc­ten voor menselijke of dierlijke consump­tie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor men­selijke consumptie. Een bovengemiddelde opbrengst betekent voor win­ter­tarwe en -gerst een opbrengst van meer dan 9 ton, voor zomertarwe meer dan 8 ton, voor zomergerst meer dan 7 ton, voor suikerbieten meer dan 75 ton en voor aardappelen meer dan 50 ton, dit alles per hecta­re. Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei. Alle rele­vante gegevens moeten minimaal vijf jaar bewaard worden. Dit zijn:

Het aantal hectares kleigrond waarop u aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst zijn geteeld. De geteelde aardappelsoorten. De gewasopbrengst. De afnemers van de gewassen.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro