Actueel
Agro
Gepubliceerd op 24 april 2024

Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Voor het ontvangen van GLB-premies geldt onder meer de eis dat 4% van het bouwland niet productief gelaten moet worden. Hiervoor gelden enkele vrijstellingen. De 4%-eis kan ingevuld worden met o.a. aanliggende landschapselementen, bufferstroken en akkerranden. Dit jaar mag deze eis ook ingevuld worden met vanggewassen, die na de hoofdteelt worden ingezaaid. Of vanggewassen in combinatie met braakliggende grond, stikstofbindende gewassen en landschapselementen. Deze optie stond nog niet in de Gecombineerde opgave, maar op 23 april is de opgave hierop aangepast. Voor veel landbouwers is de teelt van vanggewassen een gemakkelijke manier om aan de 4%-eis te voldoen en soms toch al verplicht vanuit andere regelgevingen. Wanneer u een beroep wilt doen op deze extra mogelijkheid, moet bij het onderdeel grond bij de vraag “Hoeveel % van uw bouwland laat u niet-productief?” de optie ‘Derogatie’ aangevinkt worden. Vervolgens moet bij het onderdeel ‘Percelen’ aangegeven worden welke percelen hiervoor worden ingezet. De lijst met stikstofbindende gewassen is te vinden in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling GLB 2023, de lijst met toegestane vanggewassen in bijlage A, tabel 6, van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro