Actueel
Agro
Gepubliceerd op 6 juli 2022

Aanscherping energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalent aan brandstoffen alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De minister voor Klimaat en Energie gaat deze plicht aanscherpen en er strenger op handhaven.

Aanpassing energiebesparingsplicht

De verplichting van energiebesparing wordt verbreed naar verduurzaming van het energiegebruik. Het gaat daarbij om een verbreding met CO2-reducerende maatregelen. Naast energiebesparende maatregelen worden daarmee ook maatregelen voor het produceren van duurzame energie en elektrificatiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder toegevoegd aan de verplichting. Hiermee wordt het aantal maatregelen en de reikwijdte van de energiebesparingsplicht uitgebreid.

Erkende Maatregelenlijsten (EML)

Belangrijk onderdeel van de energiebesparingsplicht en de bijbehorende informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Door het uitvoeren van de toepasselijke maatregelen kan een bedrijf of instelling invulling geven aan de energiebesparingsplicht. De maatregelen op de EML vormen ook de basis voor de vierjaarlijkse informatieplicht. Het ministerie werkt aan een actualisatie van de EML. Verplichting glastuinbouw De minister gaat de mogelijkheden verkennen om glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan de Regeling kostenverevening CO2 ook onder de aangepaste energiebesparingsplicht te laten vallen. Een besluit hierover is dit najaar te verwachten.  

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro