Actueel
Agro
Gepubliceerd op 5 mei 2021

Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei

Landbouwers kunnen vanaf 31 mei a.s. zogenoemde advies- en cursusvouchers (kennisbonnen) aanvragen bij RVO voor gratis advies ten aanzien van kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap.

Adviesvoucher

Er kan een adviesvoucher ter waarde van maximaal € 1.500 aangevraagd worden voor het verkrijgen van bedrijfsspecifiek advies (individueel of in groepsverband) door een onafhankelijke en erkende bedrijfsadviseur over één van de volgende aandachtsgebieden:

a.         Kringlooplandbouw:

(stikstof)emissie en hergebruik nutriënten; gezonde bodem, water en teelsystemen; weerbare teeltsystemen en gewasbescherming; circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en plantaardige eiwitbronnen; natuurinclusieve landbouw; precisielandbouw.

b.         Duurzaam ondernemerschap:

persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf; horizontale samenwerking; bedrijfsopvolging; duurzaam verdienvermogen.

Erkende bedrijfsadviseurs

Het advies moet gegeven door een erkende adviseur. Deze moet ingeschreven staan in het BAS-register van de Vereniging voor Agrarische Bedrijfsadviseurs.

Cursusvouchers

Landbouwers kunnen ook een cursusvoucher ter waarde van € 800 aanvragen voor het volgen van een Verdiepingscursus ‘stikstof in de landbouw’ bij een kennisinstelling.

Aanvragen

Adviesvouchers kunnen vanaf 31 mei 2021 tot 31 augustus 2021 aangevraagd worden, cursusvouchers vanaf 31 mei 2021 tot 15 oktober 2021. Het is raadzaam de aanvraag zo snel mogelijk te doen, aangezien de aanvragen worden gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Bij de aanvraag moet aangegeven worden voor welk onderwerp de voucher aangevraagd wordt en moet de adviseur of kennisinstelling vermeld worden. De voucher moet vervolgens overgedragen worden aan de adviseur of kennisinstelling, die daarmee uitbetaling kan aanvragen.

Combinatie van vouchers Landbouwers kunnen in één kalenderjaar niet zowel een adviesvoucher als een cursusvoucher aanvragen.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro