Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 juli 2020

Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen die door de coronamaatregelen de aardappelen niet konden verkopen, konden hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. De aanvragers moeten uiterlijk 15 september 2020 een definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen bij RVO.

Bewijsstukken

Wanneer de vaststelling minder dan € 25.000 bedraagt, kan dat nu al gedaan worden. Bij een hoger bedrag moet nog even gewacht worden, omdat in dat geval nog niet bekend is welke bewijsstukken ingeleverd moeten worden. Bij de vaststelling moeten documenten worden meegestuurd waaruit blijkt hoeveel fritesaardappelen niet zijn geleverd en een certificaat waaruit blijkt dat het gaat om de oogst van consumptieaardappelen van 2019 in Nederland.

Eigen verklaring

Verder moet een eigen verklaring meegezonden worden waarmee men verklaart zich aan de regels te houden en dat de vaststellingsaanvraag naar waarheid is ingevuld. Door deze verklaring is het niet nodig de bewijsstukken door de accountant te laten opstellen. In sommige gevallen moet een taxatierapport van een officiële taxateur meegestuurd worden. Dit is het geval als men aardappelen voerde aan eigen vee of met eigen vervoer leverde aan een veehouder in de buurt. In de laatste situatie moet ook een door beide partijen getekende overeenkomst meegezonden worden.

Extra bewijs

Voor tegemoetkomingen van € 25.000 en hoger komt er nog een bewijsstuk bij. Welk extra bewijsstuk is nog niet bekend.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro