Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 juni 2022

ABN Amro: CO2-afdruk varkensvlees wordt belangrijker

Om aan eisen van afnemers van varkensvlees te voldoen moet de varkenssector nog flink milieuwinst boeken. Maar het perspectief is er volgens ABN Amro.

“De CO2-footprint van varkensvlees gaat veel belangrijker worden. Daar gaan inkopers om vragen.” Dit zei Pierre Berntsen, directeur Agrarisch bedrijven van ABN Amro. Berntsen was spreker tijdens de jaarvergadering van varkensfokkerijcoöperatie Topigs. Thema was de rol van het varken in een circulaire landbouw.

Veel milieuwinst te halen

De varkenssector bevindt zich in een positie waarin nog veel milieuwinst is te boeken, blijkt uit cijfers van Berntsen. Met dagontmesting plus vergisting van de mest en een vleesvarkensrantsoen dat voor 41% bestaat uit bijproducten van de humane voedselindustrie kan de CO2-footprint 29% omlaag. Dit geldt voor een bedrijf dat technisch gemiddeld draait.

Berntsen refereerde aan Albert Heijn. Deze retailer wil dat in vijf jaar tijd de CO2-voetadruk van het varkensvlees in hun schappen 18,5% omlaag gaat. Dit percentage moet haalbaar zijn, dachten ook de aanwezige varkenshouders in de zaal.

Goede uitgangspositie, maar kan beter

De bankdirecteur wekte de indruk veel te verwachten van dagontmesting en het vergisten van verse mest voor energieproductie. Berntsen: “Weg met dieren die boven de rottende mest in een stal zitten.” Andere veranderingen die Berntsen op de varkenssector ziet afkomen zijn: verdere groei van ketenproductie en concepten; optimalisatie van het gebruik van reststromen; meer dierenwelzijn, minder ingrepen; verbetering van de diergezondheid. En het gebruik van soja zal verder onder druk komen te staan. Hij spreekt desondanks van een ‘wenkend perspectief’.

Berntsen vindt dat de varkenshouderij een goede uitgangspositie heeft, maar dat het op een aantal punten beter kan. Concreet gaat het om schonere stallen zonder mestopslag daar onder en gezondere dieren.

Denken in grondstoffen

Een tweede spreker deze avond was Martin Scholten, strategisch adviseur gebiedsgerichte transitie naar circulaire landbouw. Hij denkt niet in afvalstoffen, maar in grondstoffen, juist ook als het over varkens en mest gaat. Scholten drukte de aanwezigen op het hart stil te staan bij wat ze voeren aan hun dieren en wat ze met de mest doen. “Vraag je telkens af: welke grondstoffen gebruik ik en hoe logisch is dat? Mest is ook een grondstof.”

Volgens Scholten is kringlooplandbouw maatwerk. Veel diversiteit in varkensbedrijven is daarom het logische gevolg. Alleen al de plaats waar iemand boert is bepalend voor keuzes op gebied van schaalgrootte of afzetmarkt. In Drenthe zijn de omstandigheden anders dan dicht tegen de Randstad.

Bron: boerderij.nl

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro