Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 5 juni 2023

Achteraf opgestelde, maar volledige urenstaat voldoet

De Belastingdienst accepteert een (geruime tijd) achteraf opgestelde urenstaat vaak niet als bewijs voor het voldoen aan het urencriterium. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een achteraf opgestelde urenstaat wel voldoet mits zij maar gedetailleerd is.

Een vrouw die schoonheidsbehandelingen geeft en producten verkoopt, wil over het jaar 2017 de zelfstandigenaftrek en startersaftrek toepassen. De inspecteur is echter niet ervan overtuigd dat de onderneemster voldoet aan het vereiste urencriterium. Hij vindt onder meer de urenstaat die de vrouw heeft overlegd, te globaal en onvoldoende gespecificeerd. Maar de rechtbank stelt dat de onderneemster niet alle afzonderlijke uren volledig hoeft te doen blijken. Zij hoeft evenmin voor alle afzonderlijke uren naast de vermelding in de urenstaat aanvullend bewijs over te leggen. De rechtbank meent dat de werkzaamheden die in de urenstaat zijn vermeld, voldoende specifiek zijn. Dat de urenstaat achteraf is opgemaakt, doet op zich afbreuk aan de bewijskracht. Maar dat wordt voldoende gecompenseerd door de gedetailleerdheid van de urenstaat en de steun die is geleverd met de overige overlegde stukken. Daarom oordeelt de rechtbank dat de vrouw recht heeft op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Bron: Rb. Noord-Holland 25-05-2023 (gepubl. 31-05-2023)

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal