Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 5 juli 2022

Alle eenmanszaken kunnen gegevens afschermen

Alle eenmanszaken kunnen straks altijd hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Nu kan dat alleen voor het woonadres en op verzoek met het vestigingsadres wanneer er sprake is van dreigingen. Daarnaast stelt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) voor om bij alle ondernemers telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar te maken en komt er een verbod op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister voor bijvoorbeeld marketing.

Dat staat in het voorstel voor de Datavisie Handelsregister die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De voorgestelde maatregelen worden in september dit jaar besproken tijdens twee digitale sessies waar stakeholders en belanghebbenden kunnen reageren op deze maatregelen.

Misbruik en bedreigingen aanleiding voor Datavisie Handelsregister

De afgelopen jaren hebben steeds meer ondernemers last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die openbaar zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Adresgegevens van individuen worden op internet gepubliceerd (doxing) en vooral steeds meer zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende situaties. Kabinet en Tweede Kamer zijn het erover eens dat het huidige openbare Handelsregister niet meer past bij deze tijd.

Voorgestelde wijzigingen

De eerder voorgestelde wetswijziging (afschermen alle woonadressen, en daarnaast op verzoek vestigingsadressen bij dreiging) wordt in de praktijk al toegepast. In het voorstel van minister Adriaansens krijgt deze wetswijziging een verdere verruiming: álle eenmanszaken kunnen straks op verzoek hun vestigingsadres afschermen. Ondernemers dienen hiervoor wel een alternatief postadres te registreren zoals een postbus. Vooruitlopend hierop heeft de minister de KvK al opdracht gegeven om dit in de praktijk zo snel mogelijk uit te gaan voeren. Daarnaast is het voorstel om telefoonnummers en emailadressen niet meer in het Handelsregister openbaar te maken en aan iedereen te verstrekken. Dit geldt voor alle personen en entiteiten.

Deze gegevens zijn dan alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. VvE’s (Verenigingen van Eigenaars van appartementen) worden verregaand afgeschermd en het commercieel gebruik van gegevens uit het Handelsregister wordt verboden.

Maatschappelijke taken

Door de afscherming van adresgegevens kunnen burgers en bedrijven zelf minder informatie uit het Handelsregister halen. Daarom is het van belang om andere zaken in gang te zetten zoals openbare registratie van door de rechter opgelegde bestuursverboden. Veroordeelde fraudeurs kunnen daardoor moeilijker doorgaan. Zo wordt het gebruik van een zogenoemde zwarte lijst met weinig of geen procedurele waarborgen tegengegaan. De controle van de gegevens wordt door de KvK aangescherpt.

Naast de overheid hebben soms ook private organisaties maatschappelijke taken die rechtvaardigen dat ze gegevens uit het Handelsregister gebruiken. Nu kan dat vaak op basis van openbare informatie. Waar dat straks niet meer volstaat, moeten organisaties geautoriseerd worden om ook de niet-openbare gegevens te gebruiken of te zoeken op natuurlijke personen. Voor de aanpak van fraude en fouten moeten bestuursorganen bij de KVK melding doen van afwijkingen die zij zien tussen de gegevens en de informatie uit andere bronnen.

Vervolg

Tijdens twee digitale sessies worden de voorgestelde maatregelen besproken. Deze worden georganiseerd in september. Stakeholders en belanghebbenden kunnen dan reageren op deze maatregelen. Wanneer er uit deze sessies geen belemmeringen naar voren komen, worden bovenstaande voorgestelde maatregelen en de bijbehorende wet- en regelgeving uitgewerkt.

Bron: Rijksoverheid / Nextens

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal