Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 10 oktober 2023

Ander dan verzekeringnemer kan premies aftrekken

Iemand op wie premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering drukken, kan deze premies in beginsel aftrekken. Ook als hij niet de verzekeringnemer is.

Een man heeft sinds 2007 een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar lopen. Vanaf 1 januari 2007 drijft de man samen met zijn broer via een VOF een bedrijf in de interieurbouw. De man betaalt zijn verzekeringspremies vanaf de bankrekening van de VOF. De broers boeken dit als een privé-opname op de kapitaalrekening van de VOF. Met tot 1 januari 2013 terugwerkende kracht brengt de man zijn aandeel in de VOF in een bv in. Hij is de enig aandeelhouder van die bv. In verband met de inbreng wordt de bv de nieuwe verzekeringnemer. Maar de man blijft de verzekerde. De bv boekt de betaalde verzekeringspremies in de rekening-courant.

Poging om wijziging van verzekeringnemer terug te draaien

De man realiseert zich echter pas in 2017 dat de bv de nieuwe verzekeringnemer is. Hij probeert dat terug te draaien. Uiteindelijk wordt dit in 2022 correct doorgevoerd. In de tussentijd (vanaf mei 2017) heeft de man in privé de premie betaald. Daarnaast betaalt hij op 29 maart 2017 een bedrag van € 16.000 aan zijn bv. Dat bedrag ziet op de openstaande rekening-courantschuld in verband met de verzekeringspremies die de bv tot dan toe heeft betaald.

Premies komen steeds ten laste van dga

De Belastingdienst ziet in deze omstandigheden reden om na te vorderen over de premies die de man heeft afgetrokken over 2016 en de maanden januari – april 2017. De inspecteur meent namelijk dat niet is voldaan aan de voorwaarde dat de premies op de man drukken. Omdat de bv in die periode verzekeringnemer was, heeft de bv die premies moeten betalen. De man heeft de verzekeringspremies onverschuldigd betaald, aldus de fiscus. Rechtbank Noord-Nederland beaamt dat de man in de desbetreffende periode civielrechtelijk niet was verplicht de premies te betalen. Maar dat is niet doorslaggevend. Het gaat erom of de premies daadwerkelijk in financiële zin ten laste zijn gekomen van de man. Dit is volgens de rechtbank het geval. In de rechtsverhouding tussen de man en zijn bv heeft altijd gegolden dat de premies ten laste kwamen van het privévermogen van de man. De man mag daarom de verzekeringspremies aftrekken.

Bron: Rb. Noord-Nederland 26-09-2023 (gepubl. 09-10-2023).

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal

Vordering volgens huwelijkse voorwaarden geen legaat

Gepubliceerd op
12 juni 2024
Fiscaal