Nieuws
Gepubliceerd op 19 oktober 2021

Beëindiging boerenbedrijf en financiële overbrugging tot het pensioen

Agrariërs zijn, zoals u ongetwijfeld weet, ruim vertegenwoordigd in de landelijke omgeving van Lunteren. Hetzelfde geldt binnen het klantenbestand van Onderweegs & De Groot. Het telt® AgroTeam heeft veel ervaring en expertise binnen deze bedrijfstak. Aan de hand van een praktijksituatie vertel ik u wat wij zoal kunnen betekenen voor agrarisch ondernemers.

Een kalverhouder in Gelderland, 60 jaar oud, vindt zijn werk te zwaar worden. Vele jaren heeft hij het bedrijf samen met zijn vrouw gerund, waarbij het welzijn van de dieren voorop stond. Ze kunnen het bedrijf niet overdoen aan de volgende generatie en besluiten het te beëindigen. De boer en de boerin benaderen het telt® AgroTeam voor advies: hoe pakken zij dit aan, zodat het financieel zo gunstig mogelijk voor hen uitpakt en zij de tijd tot hun pensioen goed kunnen overbruggen?

Inkomsten genereren tot de pensioenleeftijd
Een traject als dit start met gesprekken rond de wensen van de agrariërs. Het is een belangrijke stap en meestal gaat er wel wat tijd overheen om een weloverwogen beslissing te nemen, waar de klant écht achter staat. In dit geval is het plan al snel geschetst: De boer en de boerin blijven in hun huidige woning wonen. Het agrarisch bouwblok van 3500 vierkante meter heeft diverse schuren en stallen, die zij de komende jaren willen verhuren aan een aannemersbedrijf. Op deze manier kunnen zij inkomsten genereren tot aan het pensioen, om de schuren vervolgens te verkopen. Daarnaast zal er, puur voor de hobby, een tiental koeien en kalveren aanblijven. Je kunt de boer wel uit het boerenbedrijf halen, maar het boerenbedrijf niet uit de boer.

Omdat de bestemming wijzigt, is aanvragen van een bestemmingsplanwijziging nodig. Op advies van Onderweegs & De Groot heeft de klant een welbekende adviseur in ruimtelijke ontwikkeling ingeschakeld voor de wijziging en intrekking van de natuurbeschermingswetvergunning. De stikstofrechten worden verkocht. We hebben het echtpaar hierbij doorverwezen naar een landelijk bureau met een databank voor de vraag naar deze rechten. Zo zijn de rechten voor een marktconforme prijs verkocht.


Belasting besparen door advies van telt®
Vervolgens hebben we fiscaal advies gegeven over de opbrengst van de stikstofrechten. Het geld is in een lijfrenteproduct met banksparen gestopt. Hierover hoeft de klant nu geen belasting te betalen, dat gebeurt pas als de boer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en de uitkering hierdoor in een lager belastingtarief valt.

telt® AgroTeam specialist voor agrariërs
Als accountants en adviseurs van het telt® AgroTeam zijn wij gespecialiseerd in agrarische bedrijven. Onze kennis, specifiek van bedrijven die werken met varkens, rundvee, pluimvee en mechanisatie, zetten wij graag in. We gaan op de boerderij langs en bespreken de plannen, dromen en zorgen. Want als partner in ondernemen staan we met een persoonlijke aanpak naast de ondernemer.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024