Nieuws
Gepubliceerd op 3 juli 2023

Belasting besparen als (agrarisch) ondernemer

Bent u ondernemer en bespaart u graag belasting? Dan is er een aantal wijzigingen dat u kunt doorvoeren. Daarover in het eerste deel van deze column meer. Daarna neem ik u graag een stukje mee het boerenbedrijf in: u kunt lezen over de landbouwvrijstelling.

Belastingbesparingstips

  1. Neem de ondernemingsvorm eens onder de loep. Is er sprake van een eenmanszaak en werkt de fiscale partner mee in de onderneming? Dan is het mogelijk om de partner een reële arbeidsbeloning te geven. 
  2. Hebt u een meewerkend kind dat loon ontvangt in uw onderneming? Het is mogelijk om uw kind op te nemen in een nieuw op te richten samenwerkingsvorm, namelijk een maatschap of vennootschap onder firma (vof). Dit heeft als voordeel dat de nieuwe maat of vennoot recht heeft op zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Deze laatste is een aftrek van 14% van de belaste winst, na aftrek van de zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek. Zo is een bedrag van 10.000 euro van de winst vrijgesteld van belasting. Voorwaarde is wel dat u, volgens het urencriterium, 1.225 uur per jaar in de onderneming werkt.
  3. Een samenwerkingsverband met de partner, zoals een vof, is ook vaak een goed idee, mits u aan enkele voorwaarden voldoet. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren wel afgebouwd, maar de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling blijven ongewijzigd.  

Mogelijk afschaffen landbouwvrijstelling

Het kabinet heeft het al lange tijd over afschaffing van de landbouwvrijstelling. Maar wat houdt deze vrijstelling in? De landbouwvrijstelling is een belastingvrijstelling voor waardeverandering van landbouwgrond.

Als een agrarisch ondernemer landbouwgrond verkoopt, is de waardestijging op die grond tot de Waarde in het Economisch Verkeer bij Agrarische Bestemming (WEVAB) onbelast. Vaak is dat waardeverschil aanzienlijk. Het is ook mogelijk om de agrarische grond te herwaarderen als er sprake is van een wijziging in het winstaandeel van de maten van een maatschap. Bijvoorbeeld als een winstaandeel van 75% en 25% wordt gewijzigd naar 80% en 20%. De waarde van de agrarische grond mag worden geherwaardeerd voor de WEVAB. Voor de meerwaarde tussen de boekwaarde en de WEVAB mag de landbouwvrijstelling worden toegepast.

Wat kan de agrariër hiertegen doen?

Het ruilen van landbouwgrond of de inbreng van de grond of de onderneming in een bv is onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid om de landbouwvrijstelling te kunnen claimen, door de grond op de werkelijke waarde te waarderen. Als het kabinet dan besluit de landbouwvrijstelling af te schaffen, is de grond al voor een hogere waarde in de boeken vermeld en is de landbouwvrijstelling veiliggesteld.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024