Nieuws
Gepubliceerd op 8 maart 2022

Belastingmaand. Wees scherp. Bespaar geld.

Nieuwe blog van assistent accountant Daniël Landman.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Lees onderstaande tips om geen voordeel mis te lopen. Wees scherp, ook op de vooraf ingevulde gegevens.

Wat moet u doen?

De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting dient u altijd achteraf in. Dit voorjaar doet u dus de aangifte voor 2021. Het is verstandig om te beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens, zoals jaaropgaven en financiële overzichten van 2021. Download vervolgens de vooraf ingevulde aangifte op de website van de Belastingdienst. Dit kan vanaf 1 maart. Controleer deze gegevens goed en corrigeer of vul ze aan met de gegevens die niet bekend zijn bij de Belastingdienst

Zorgkosten voor familieleden. Aftrekbaar?

De zorgkosten van een kind worden meestal gedekt door de zorgverzekering van één van de ouders. Is dit niet het geval? Dan mag u de kosten onder voorwaarden indienen als aftrekpost. Hier vindt u meer informatie over de zorgkosten die u kunt opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Daarnaast kunt u in sommige gevallen de zorgkosten, die u hebt betaald, voor iemand anders, aftrekken. Het gaat hier meestal om uw partner, kinderen tot 27 jaar oud, uw ouders, broers of zussen, indien zij afhankelijk zijn van uw zorg en bij u in huis wonen.

Periodieke gift

Mogelijke aftrekposten zijn bijvoorbeeld giften en ziektekosten. Bij giften wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke giften en overige giften. Het voordeel van een periodieke gift is dat deze geheel aftrekbaar is, terwijl voor de overige giften een drempel van toepassing is. Om aan te tonen dat een gift periodiek is, moet er een overeenkomst voor een langere periode bestaan.

Verhuisd?

Hebt u een hypotheek afgesloten? Dan zijn bepaalde kosten, die te maken hebben met uw hypotheek, aftrekbaar. Breng deze goed in kaart en loop geen geld mis!

Bent u het afgelopen jaar verhuisd van een eigen koopwoning naar een nieuwe koopwoning? Houd dan rekening met de bijleenregeling. In de huidige woningmarkt worden veel huizen met overwaarde verkocht. Deze overwaarde dient u aan de nieuwe woning te besteden. Gebeurt dit niet? Dan zijn niet alle kosten en de hypotheekrente aftrekbaar.

Hebt u tijdelijke dubbele woonlasten gehad? Dan mag u in sommige gevallen ook de hypotheekrente van uw oude woning aftrekken.

Inkomensmiddeling

Verschilt uw belastbaar box 1-inkomen in drie opvolgende jaren sterk in hoogte? Dan kan middeling van inkomens belastingvoordeel opleveren. Voorwaarde is wel dat het voordeel meer bedraagt dan de drempel. Inkomensmiddeling houdt in dat de inkomens bij elkaar worden opgeteld en elk jaar een derde van het inkomen wordt belast. Op deze manier ontstaat een gelijkmatige belasting. Let op: de middelingsregel wordt afgeschaft en is voor het laatst mogelijk voor de periode 2022-2024. De accountant van telt® bekijkt graag met u of het zinvol voor u is om hiervan gebruik te maken.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024