Nieuws
Gepubliceerd op 10 februari 2023

Belastingrente voor VPB van 8 naar 10,5%

Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (VPB) is nu nog 8%, maar stijgt per 1 maart 2023 naar 10,5%! Zorg er daarom voor dat uw ontvangen voorlopige aanslag VPB voor 2023 zo goed mogelijk aansluit bij de te verwachten winst van de bv voor 2023 of vraag om een voorlopige aanslag als u deze nog niet hebt ontvangen.

De Belastingdienst komt met een rekening voor de belastingrente als hij de aanslag VPB oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. De belastingplichtige betaalt dan rente over het bedrag dat hij aan belasting moet betalen. De belastingrente voor de VPB bedraagt nu 8%. De belastingrenterekening kan dus aardig oplopen. En vanaf 1 maart 2023 gaat het percentage zelfs naar 10,5%.

Wanneer moet u belastingrente betalen?

Als het boekjaar van een bv gelijk loopt met het kalenderjaar, moet de aangifte VPB van het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juni binnen zijn bij de Belastingdienst. Maar voor de berekening van de belastingrente gelden er andere data:

  • De belastingplichtige betaalt wél belastingrente als de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar.
  • De belastingplichtige betaalt geen belastingrente als hij vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt.
  • Ook betaalt de belastingplichtige geen belastingrente als hij voor 1 mei volgend op het belastingjaar om een voorlopige aanslag VPB vraagt en de fiscus deze voorlopige aanslag oplegt zoals de belastingplichtige heeft gevraagd.

Om een voorlopige aanslag 2022 vragen

Belastingrente voor 2022 valt dus te voorkomen door een correcte aangifte in te dienen vóór 1 juni 2023. Of vóór 1 mei 2023 een voorlopige aanslag te vragen, als de onderneming die nog niet heeft gehad. Bekijk het artikel Voorlopige aanslag: dit moet u zeker weten voor het aanvragen voor een voorlopige aanslag of neem contact met ons op.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024