Actueel
Agro
Gepubliceerd op 25 februari 2021

Bemesting grasoogst voor maïs op zand- en lössgrond voor 15 maart mogelijk

De teelt van maïs op zand- en lössgrond diende voor 16 februari aangemeld te worden bij RVO. Op deze percelen mag in principe voor 15 maart geen drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitgereden worden. Er mag echter wel eerder met deze meststoffen bemest worden, indien er sprake is van grasland én er voor de teelt van de maïs nog een snede gras wordt geoogst (maaien of beweiding). Er is sprake van grasland indien de grond voor minimaal 50% is beteeld met gras. Het is raadzaam bewijzen (bijv. foto’s) van de oogst van de grassnede te bewaren voor het geval er discussies komen met een controlerende instantie. De nieuwe uitrijregels gelden niet voor de bemesting met vaste mest.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro