Actueel
Gepubliceerd op 10 juni 2024

Benut overgangsrecht bij wijziging fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening (fgr) is een overeenkomst tussen meestal een beheerder van het fonds, een bewaarder van het fonds en participanten in het fonds. Die participanten brengen geld of vermogen in het fonds in, waarvoor zij participaties krijgen in het fonds. Het fonds belegt met het ingebrachte geld en vermogen. Voor elke participatie krijgt de participant een deel van de opbrengst van de beleggingen. Er zijn twee soorten fondsen voor gemene rekening: een besloten fgr en een open fgr. Een besloten fonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) en een open fgr is dat wel. Dit fonds meldt zich hiervoor aan bij de Belastingdienst.

Vanaf 2025 sluit de definitie van een fgr aan bij de definitie van een beleggingsinstelling of instelling collectieve beleggingen in effecten (icbe), zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Dit heeft tot gevolg dat familiefondsen niet meer zullen kwalificeren als zelfstandig belastingplichtige voor de Vpb. Het fgr dat na de wijziging niet meer voldoet aan de definitie van fgr, wordt geacht op het tijdstip direct voorafgaand aan de wijziging alle vermogensbestanddelen aan haar participanten te vervreemden. Vanaf dat moment worden de resultaten in de participatie zelfstandig bij de participant in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betrokken. Er is gelukkig wel voorzien in een overgangsregeling, waarvan je in 2024 gebruik kunt maken. Je stelt hiermee de belastingheffing uit over de meerwaarde op de over te dragen vermogensbestanddelen in het fgr. Meer informatie? Neem contact met ons op

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024