Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 18 oktober 2022

Bij tweede tekortkoming mag tweede informatiebeschikking

De inspecteur vernietigt een informatiebeschikking die hij heeft opgelegd omdat een ondernemer niet tijdig aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Als dezelfde ondernemer naderhand zijn administratieplicht verzaakt, kan de fiscus een tweede informatiebeschikking opleggen.

De Belastingdienst verzoekt een bv met een taxibedrijf om informatie. De bv wil deze informatie niet verstrekken. Daarom legt de inspecteur in mei 2013 aan de bv een informatiebeschikking op vanwege het verzaken van de informatieplicht. In 2015 vernietigt de fiscus deze beschikking omdat de bv inmiddels wel haar informatieplicht heeft vervuld. Maar in april 2015 geeft de Belastingdienst opnieuw een informatiebeschikking af, nu vanwege het niet voldoen aan de administratieplicht. De bv gaat in beroep, maar Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de fiscus een tweede informatiebeschikking mag afgeven. Vervolgens probeert de bv haar gelijk te halen bij de Hoge Raad.De Hoge Raad stelt dat de inspecteur niet bevoegd is om een volgende informatiebeschikking te geven met betrekking tot dezelfde tekortkoming waarvoor de eerdere informatiebeschikking is gegeven. Dat de inspecteur tweemaal informatie heeft gevraagd op grond van hetzelfde wetsartikel, wil niet zeggen dat het om dezelfde tekortkoming gaat. Dat zou bijvoorbeeld wel het geval zijn als de fiscus op grond van de verplichting tot inlichtingenverstrekking opnieuw om dezelfde informatie vraagt. In deze zaak is geen sprake van dezelfde tekortkoming. De vraag of is voldaan aan de informatieplicht staat namelijk los van de vraag of aan de administratieplicht is voldaan. De tweede informatiebeschikking is evenmin in strijd met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de bv ongegrond.

Bron: Hoge Raad 14-10-2022 en Hof Arnhem-Leeuwarden 09-02-2021 (gepubl. 12-02-2021)

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal