Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 9 augustus 2018

Bijtelling Lexus voorkomen?

Met een Audi Q7 thuis voor de deur, dan is het toch aannemelijk dat er niet privé in de auto van de zaak wordt gereden, moet een dga hebben gedacht. De inspecteur zag het anders: zonder een degelijke kilometeradministratie was het niet aannemelijk dat hij niet privé had gereden in zijn Lexus LS600 HL…
De dga in kwestie beschikte sinds september over een ‘verklaring geen privégebruik auto’. April 2014 stuurde de inspecteur een vragenformulier met het verzoek gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat hij gedurende de jaren 2011-2013 op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé met de Lexus heeft gereden. Het formulier is teruggestuurd, waarbij de dga aangaf geen rittenadministratie bij te houden. Wel gaf hij als bijlagen een toelichting alsmede afschriften van facturen van een garage- en van een autobandenbedrijf, een grootboekoverzicht van alle autokosten en een overzicht van door derden vastgelegde kilometerstanden. Vervolgens kondigde de inspecteur aan dat hij overweegt over de genoemde jaren naheffingsaanslagen op te leggen en een vergrijpboete van 40% omdat geen rittenregistratie en niet voldoende ander sluitend bewijs is overgelegd. Vervolgens komt de dga met een achteraf opgemaakte rittenadministratie (op basis van zijn agenda). De inspecteur legt vervolgens naheffingsaanslagen op en een verzuimboete van € 2.500 voor alleen het jaar 2011.
Rechtbank Den Haag oordeelt dat ook met ander bewijs dan een rittenadministratie kan worden aangetoond dat minder dan 500 kilometer privé is gereden. Maar wat de dga hiervoor heeft aangeleverd als bewijs is onvoldoende. Ook de achteraf opgemaakte rittenadministratie voldoet niet aan de wettelijke vereisten en ook een later aangeleverde verbeterde versie bevatte nog te veel onnauwkeurigheden om als overtuigend bewijs te kunnen dienen. De naheffingsaanslagen zijn daarom volgens de rechtbank terecht opgelegd. Ook zijn verklaring dat hij pertinent niet privé met de Lexus heeft gereden, omdat hem privé een Audi Q7 ter beschikking staat, maakt op de rechtbank geen indruk. Wel wordt de verzuimboete nog gematigd tot € 1.500 vanwege de lange behandelduur.
Bron: Rb. Den Haag 12-04-2018 (publ. 3-08-2018)

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal