Actueel
Gepubliceerd op 28 februari 2024

Binnenkort SSEB-subsidie aanvragen voor schone bouw

Vanaf 5 maart 2024 opent het aanvraagloket voor de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB). Deze subsidie is bedoeld voor in Nederland gevestigde bouwbedrijven die bouwmaterieel hebben of bedrijven die bouwmateriaal verhuren. Er zijn binnen deze subsidieregeling vier categorieën te onderscheiden. De SSEB Retrofit is een subsidie voor de ombouwkosten voor het emissiearm of emissieloos laten maken van bestaande bouwwerktuigen. SSEB Aanschaf is in beginsel bedoeld voor de koop of lease van een nieuw bouwvoertuig of bouwmachine, die (vrijwel) geen stikstof uitstoot (emissiearm of emissieloos). Daarnaast is er de Innovatiesubsidie voor het (door)ontwikkelen van nieuwe emissieloze technieken (inclusief oplossingen omtrent laden op de bouwplaats), zodat deze nog gedurende de looptijd van de regeling in de praktijk toegepast kunnen worden. Tot slot is er de haalbaarheidssubsidie voor een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur die daarvoor nodig is.

Het subsidiebedrag bedraagt voor het mkb maximaal 50% (andere bedrijven 30%) van de netto investeringskosten. Het aanvraagloket van de SSEB-subsidie is open tot en met 31 oktober 2024.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel