Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 16 mei 2022

Box 3-nieuws! Kabinet wil vanaf 2025 een nieuw stelsel

Belasting heffen over werkelijk behaald rendement. Dat wil het kabinet vanaf 2025 realiseren met een nieuw box 3-systeem. Ook gaat de Belastingdienst rechtsherstel aanbieden, naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Volgens deze uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast.


Belasting op werkelijk rendement

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal de Belastingdienst jaarlijks belasting heffen over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of -verlies) van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed. Voor de jaren 2023 en 2024 is het plan om tijdelijke wetgeving op te stellen in lijn met het rechtsherstel over de jaren 2017 tot en met 2022.


Rechtsherstel voor bezwaarmakers

Ongeveer 60.000 mensen maakten bezwaar tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020. Zij ontvangen vóór 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde spaarvariant. Daarvoor hoeven zij nu niets te doen. In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening, die aansluit op de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen. Mensen met spaargeld worden dus belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%.


(Nog) geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers

Diende u niet op tijd bezwaar in over de jaren 2017-2020 en staat de aanslag al vast? Dan krijgt u op dit moment geen rechtsherstel. Dit kan echter nog worden gewijzigd na een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure, die in het najaar van 2022 wordt verwacht. Deze procedure gaat over de vraag of ook rechtsherstel moet worden geboden aan burgers die géén bezwaar maakten tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020 (en waarvan de aanslag onherroepelijk vaststond op 24 december 2021). Vanzelfsprekend houdt telt® dit voor u in de gaten.


Aangifte 2021 en box 3

Deed u aangifte vóór 1 mei aangifte over het jaar 2021 en verwacht u een teruggave? U krijgt in eerste instantie een voorlopige aanslag opgelegd, die gebaseerd is op de huidige systematiek. Op deze manier kan de Belastingdienst het bedrag als gebruikelijk uitbetalen. In het najaar van 2022 krijgt u een definitieve aanslag, waarbij rekening gehouden is met de uitspraak van de box 3-procedure.

Indien u de aangifte met box 3-inkomen niet op tijd hebt gedaan, dan ontvangt u dit jaar helaas niet zoals gebruikelijk vóór 1 juli een te betalen aanslag. De Belastingdienst houdt deze aangiftes met box 3 apart, om aanslagen vanaf augustus gefaseerd op te leggen met het rechtsherstel. In augustus zal naar verwachting ook een nieuwe versie van de online aangifte 2021 beschikbaar zijn, waarin het rechtsherstel is verwerkt. U kunt dan opnieuw de aangifte voor 2021 doen, bijvoorbeeld om een nieuwe partnerverdeling aan te brengen.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal