Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 oktober 2021

Cees Veerman: ‘Intrekken natuurvergunning is diefstal’

Oud-minister Cees Veerman fulmineert tegen het stikstofbeleid in een speech op locatie in Lochem. Vergunningen intrekken noemt hij ‘diefstal’ en onteigenen ‘een mijl op zeven’.

Oud-landbouwminister Cees Veerman is furieus over het idee van de landsadvocaat om natuurvergunningen eventueel in te trekken als dat nodig is in verband met het stikstofbeleid. ‘Dat is diefstal! Het is ongehoord dat dit idee kennelijk vanuit de advocatuur wordt aangereikt’. Hij zei dat donderdag op een bijeenkomst over natuurinclusieve landbouw in Lochem.

Volgens Veerman werkt het ook nog eens averechts. Hij pleit voor wat hij noemt de Franse methode: ‘Een ruimhartige vergoeding werkt veel beter. Laat een bedrijf onafhankelijk taxeren en zet er dan een plus van 25% op’.

Aanpak stikstofproblematiek ‘verschrikkelijk slecht’

Veerman heeft ook verder geen goed woord over voor de aanpak van de stikstofproblematiek, die volgens hem ‘verschrikkelijk slecht’ is. Hij spreekt van ‘een eruptie van fouten’. ‘Vragen ze drie hoogleraren of onteigenen mogelijk is. Natuurlijk kun je dat! Maar dat wisten we al. De vraag is of het wel nodig is’. Tegelijk zet hij vraagtekens bij de kans op succes bij de rechter van onteigeningsprocedures. ‘Je moet precies per perceel aangeven waarom dat onteigend moet worden in verband met stikstof. Je moet de exacte stikstofeffecten op de natuur aantonen. Dat is een mijl op zeven, een enorm moeilijk verhaal. Eigendom is een sterk recht. Gelukkig maar’.

Staatscommissie Landbouw

Veerman pleit voor de instelling van een speciale Staatscommissie Landbouw die een visie neer moet zetten voor de ontwikkeling van de landbouw tot 2040. De landbouwsector moet drastisch veranderen. Dat is een opgave voor de hele samenleving, benadrukt de oud-minister, die betrokken is bij de zogeheten Initiatiefgroep Regie op Ruimte die dit voorjaar met een eigen visie kwam op de toekomst van de landbouw. ‘Het succesmodel van de afgelopen zeventig jaar loopt op zijn einde. Het is tegen zijn grenzen aangelopen. De transitie naar een nieuw model is een moeilijke en zal tranen kosten. Maar het moet. En het Rijk moet de beurs trekken’. Natuurinclusieve landbouw kan onderdeel zijn van een nieuw model voor de landbouw, aldus Veerman.

Autonomie

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth, die sprak op dezelfde bijeenkomst, zet ook vraagtekens bij onteigening vanwege stikstof of intrekken van vergunningen. ‘We denken daar zeker niet als eerste aan. Het is ook nog nooit nodig geweest’. De Winterswijkse veehouder Stefan te Selle stelt daar tegenover dat boeren wel beperkt worden in hun keuzevrijheid, terwijl die autonomie juist zo belangrijk is. ‘Ik wil zelf kunnen kiezen wat voor boer ik kan zijn. Mijn passie is koeien houden en niet natuurinclusieve landbouw’. Hij wijst erop dat boeren bij natuurgebieden soms geen keuze hebben, omdat vanuit de overheid al een wens op tafel ligt van een bepaald percentage natuur.

Kijk dan: waar kan ik wel boeren zoals ik dat graag wil?

Gedeputeerde Drenth reageert: ‘Als je dat aan ziet komen, denk dan na: wat wil ik? Dat gevecht ga je op het boerenerf niet winnen want de samenleving gaat eroverheen. Kijk dan: waar kan ik wel boeren zoals ik dat graag wil?’ Op de vraag of daar dan geld voor is vanuit de overheid, is zijn antwoord: ‘Ja’.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro