Actueel
Agro
Gepubliceerd op 14 september 2020

Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap

Agrariërs, burgers en organisaties kunnen hun visie geven op het wetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen. De overheid houdt een internetconsultatie, zodat belanghebbenden kunnen reageren op het voorstel. Op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving staat een reactieformulier, waarmee men tot 3 oktober een mening kan geven over de afschaffing van de geborgde zetels. Het waterschap heeft diverse taken waarvan de meeste de agrariërs raken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de inkomsten van het waterschap afkomstig uit de landbouw. Zonder geborgde zetels is het gevaar groot dat de partijen in het bestuur van het waterschap besluiten nemen die direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de agrariërs zonder dat die daarbij betrokken zijn geweest.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro