Actueel
Agro
Gepubliceerd op 1 november 2022

Consultatie lijst winterteelten

In het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn extra maatregelen opgenomen om de uitspoeling van nitraat op zand- en lössgrond te beperken. Eén van de maatregelen is dat op alle bouwlandpercelen een vanggewas geteeld moet worden. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde winterteelten. Daaronder vallen meerjarige teelten, gewassen die pas laat kunnen worden geoogst en gewassen met een bewezen hoge stikstofbenutting in het najaar. Er wordt gestimuleerd om het vanggewas voor 1 oktober in te zaaien: bij een latere inzaai vindt er een korting plaats op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar. Het vanggewas mag niet voor 1 februari worden vernietigd. Onlangs heeft het ministerie van LNV een conceptlijst met winterteelten gepubliceerd, die tot 18 november a.s. ter consultatie ligt. Gedurende die periode kan eenieder een reactie op de lijst indienen, wat tot een aanpassing kan leiden. Op de lijst met winterteelten staan onder meer: suiker- en voederbieten (alleen late oogst), wintergranen, 2e jaars plant- en pootuien, lelies, tulpen en zetmeelaardappelen (vroegheidsklasse 6,5). En ook meerjarige teelten als asperges, fruitbomen, gras en vaste planten. De volledige lijst is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/lijsten/b1.  

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro