Actueel
Agro
Gepubliceerd op 14 mei 2021

Contractmesters: let op verzekering

De afgelopen jaren hebben zich incidenten voorgedaan waarbij dieren ten gevolge van storingen in de klimaatregeling in de stal zijn gestikt of door brand zijn omgekomen. De schade kan dan flink oplopen. De Wet Dieren bepaalt dat de houder van de dieren de nodige voorzorgen ten aanzien van het klimaat moet nemen om dit soort schades te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een keuring van elektrische installaties of het gebruik van een noodstroomaggregaat. De contractgevers hebben hun dieren verzekerd tegen brand en storm. Maar de verzekering bepaalt dat de elektrische installatie op de bedrijven waar de dieren worden gehouden, gekeurd moeten zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de houder van de dieren (staleigenaar). Wanneer een calamiteit ontstaat als gevolg van een gebrekkige installatie, zal de verzekeraar van de contractgever niet uitkeren en zal de contractgever de schade op de contractmester verhalen. Voor de contractmester is het daarom belangrijk preventieve maatregelen te nemen om schade door uitval of storing in de elektrische installaties zoveel mogelijk te voorkomen (onderhoud, regelmatig testen, alarmsysteem). Voor risico’s die men niet wil/kan dragen, zal bekeken moeten worden of hiervoor een verzekering kan worden afgesloten.

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro