Nieuws
Gepubliceerd op 22 juli 2020

Controleer tijdig uw beschikking LIV/LKV

Controleer tijdig uw beschikking LIV/LKV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV) zijn jaarlijkse tegemoetkomingen van de overheid voor werkgevers waardoor de loonkosten dalen. Binnenkort worden de beschikkingen voor de LIV en de LKV verstuurd. Het is belangrijk om deze tijdig te controleren. telt® heeft de belangrijkste informatie over de tegemoetkomingen voor u op een rij gezet.   

Hoe komt u in aanmerking voor LIV en LKV?

Voor het LIV komt u mogelijk in aanmerking als u werknemers met een laag loon in dienst hebt. Het LKV is een tegemoetkoming voor u als werkgever als u één of meer werknemers in dienst hebt uit doelgroepen die vaak moeilijk aan een baan komen. Denk daarbij aan oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsbeperking of werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook als u een nieuwe of aangepaste functie hebt gecreëerd voor een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt, komt u mogelijk in aanmerking voor het LKV.


Controleer de definitieve berekening

Komt u in aanmerking voor LIV of LKV over het jaar 2019, dan ontvangt u hierover uiterlijk 31 juli een beschikking. U hebt in dat geval afgelopen maart al een voorlopige berekening ontvangen. Controleer goed of deze voorlopige berekening afwijkt van de definitieve berekening. Deze berekeningen verschillen regelmatig van elkaar, wat diverse oorzaken kan hebben.

Welke gegevens moet u zoal controleren?

  • De gegevens van de werknemer
  • De verloonde uren
  • Het jaarloon
  • Het gemiddelde uurloon

Als de bedragen en de gegevens niet kloppen, kan dit worden gecorrigeerd binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking. Met de vakantieperiode in aantocht zijn 6 weken snel voorbij, dus wacht niet te lang met het controleren van de beschikking LIV/LKV.

Correcties na 1 mei niet meegenomen in beschikking

Correcties op loonaangiftes die u als werkgever hebt gedaan ná 1 mei 2020, zijn door de Belastingdienst niet meegenomen in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2019. Wel bent u verplicht om fouten te herstellen, ook als u die pas na 1 mei ontdekt. Als een werkgever een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk ten onrechte heeft ontvangen, zal de Belastingdienst die terugvorderen. Dat kan tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarover het voordeel is toegekend.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024