Nieuws
Gepubliceerd op 5 september 2023

De transportsector door een fiscale bril bekeken

Als accountantskantoor zien wij in de ene bedrijfstak vaker ingewikkelde vraagstukken dan in de andere. De transportsector is een branche waarin ondernemers regelmatig voor bijzondere fiscale vraagstukken komen te staan. Het navigeren door deze fiscale verplichtingen kan een complexe aangelegenheid zijn, daarom dit artikel met 7 belangrijke fiscale overwegingen binnen de transportsector.

  1. Optimale belastingstructuur: vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting

Binnen de transportsector zijn er ondernemingen die opereren binnen een vennootschapsstructuur (zoals bv’s en nv’s), die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast vallen zelfstandige vrachtwagenchauffeurs (eigen rijders) in beginsel onder de inkomstenbelasting. In beide gevallen bestaan er mogelijkheden om de belastingdruk te verminderen. Denk hierbij aan investeringsfaciliteiten en het hanteren van strategieën om schommelingen in winst te dempen, zoals het opzetten van een kostenegalisatiereserve, het vormen van voorzieningen en het benutten van verliesverrekening.

  1. Complexe arbeidskosten en sociale bijdragen

Naast directe belastingen zijn er binnen de transportsector belastingkwesties gerelateerd aan loonkosten en sociale bijdragen voor werknemers. De uitkomst van dergelijke vraagstukken hangt af van arbeidswetgeving per land en de aard van de arbeidsverhoudingen. Een voorbeeld van een uitdaging: waar ligt de fiscale verplichting van een Duitse chauffeur die in dienst is bij een Nederlands transportbedrijf, maar voornamelijk werkzaam is in Frankrijk? Hier komt de expertise van een accountant of adviseur van telt® in Lunteren of telt® in Barneveld van pas.

  1. Brandstofbelasting en accijnzen

Transportondernemingen hebben te maken met de aanzienlijke kosten voor brandstof, inclusief accijnzen en brandstofbelasting. Deze belastingen verschillen per land en oefenen invloed uit op de winstgevendheid van een bedrijf. Uw accountant bij telt® of telt® voorziet u graag van actuele informatie over dit onderwerp.

  1. Btw en invoerrechten

Voor internationale transportondernemingen zijn btw en invoerrechten van groot belang bij goederenvervoer over de grens. Voldoen aan de belastingregels kan dan ingewikkeld zijn. De accountants en adviseurs van telt® en telt® zetten graag hun kennis in om ook uw btw-aangifte te verzorgen. Zo bent u er als transportondernemer van verzekerd dat u op koers blijft.

  1. Wegenbelasting, tolheffingen en wegenvignetten

Buiten Nederland krijgen chauffeurs al snel te maken met wegenbelastingen, tolheffingen of wegenvignetten. Binnen ons eigen land hebben we te maken met onder meer de motorrijtuigenbelasting en de BZM (Belasting zware motorrijtuigen). Nauwkeurig beheer  van de routeplanning is bij internationale transportbedrijven dagelijkse kost, doorgaans met behulp van een dashboard met actuele belastinginformatie uit verschillende landen.

  1. Milieuregels en -belastingen

Belastingen zoals CO2-heffingen ontstaan als gevolg van de groeiende aandacht voor duurzaamheid en milieubescherming. Ook zijn er strengere emissieregels voor vrachtwagens die gebruikmaken van fossiele brandstoffen. De regels verschillen niet alleen per land, maar kunnen zelfs op regionaal niveau variëren. Het vermijden van milieuzones is hier een typisch voorbeeld van. In Europa is er een duidelijke beweging om vrachtwagens op termijn CO2-neutraal te maken en het gebruik van elektrische en waterstoftrucks te bevorderen. Het is dan ook van belang om de vrachtwagenvloot zo jong mogelijk te houden en met lage emissies te laten opereren.

  1. Investeren in duurzame technologieën  

 Vrijstellingen van motorrijtuigenbelasting en subsidies zoals de SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) zijn voorbeelden van belastingvoordelen die de overheid biedt aan ondernemingen die investeren in duurzame technologieën. Dit biedt ook mogelijkheden voor transportbedrijven, die kiezen voor investeringen zoals elektrische voertuigen of alternatieve brandstoffen. We praten u graag bij over de mogelijkheden om fiscaal te profiteren van verduurzamingsmethoden.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024