Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 7 april 2020

Deblokkering g-rekening

Vanwege het coronavirus geeft de Belastingdienst tijdelijk ook de bedragen op de g-rekening vrij die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting.

Voorwaarde is dat uitstel van betaling is verleend voor deze aanslagen. Hierdoor krijgt de ondernemer dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. In geval van fraude of oneigenlijk gebruik van de g-rekening kan de Belastingdienst vrijgave van deze bedragen weigeren. Om de bedragen van de g-rekening te kunnen deblokkeren moet, nadat uitstel van betaling is aangevraagd, het formulier ‘Verzoek deblokkering g-rekening’ worden ingevuld:

Bij rubriek 3 kan aangegeven worden dat de ondernemer door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen. Bij rubriek 4 kan aangegeven worden voor welk bedrag deblokkering aangevraagd wordt. Splits het bedrag in het overschot en het bedrag waarvoor uitstel van betaling is gevraagd. Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor de Belastingdienst de ondernemer uitstel van betaling heeft gegeven vanwege de coronacrisis.

Als de Belastingdienst aan het verzoek tegemoetkomt, dan krijgt de ondernemer een brief. De Belastingdienst streeft ernaar deze binnen 4 weken te versturen. In die brief staat hoe de Belastingdienst het bedrag uitbetaalt. Vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken kan de behandeling van het verzoek langer duren dan normaal.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 06-04-2020

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal