Actueel
Agro
Gepubliceerd op 9 januari 2019

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Voor toepassing van derogatie in 2019 gelden de volgende voorwaarden:

  1. Men moet zich voor uiterlijk 31 januari 2019 digitaal aanmelden bij RVO.nl.
  2. Minimaal 80% van de op 15 mei bij het bedrijf in gebruik zijnde oppervlakte landbouwgrond bestaat uit grasland. Grasland is landbouwgrond waarop gras voor veevoer geteeld wordt. De percelen heeft men van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik (graslandvernieuwing in die periode is wel toegestaan). Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas tellen niet mee.
  3. De opgave aanvullende gegevens 2018 moet uiterlijk 31 januari 2019 bij RVO.nl ingediend worden.
  4. De opgave aanvullende gegevens 2019 moet uiterlijk 31 januari 2020 bij RVO.nl ingediend worden.
  5. Men moet uiterlijk 31 januari 2019 een bemestingsplan opstellen, onder meer gebaseerd op actuele grondmonsters. De analyserapporten mogen op 1 februari 2019 niet ouder zijn dan vier jaar.
  6. Er wordt geen fosfaatkunstmest gebruikt. Het gebruik van zaaizaad met fosfaatcoating (I-seed) is toegestaan tot een niveau van 2 kilogram fosfaat per hectare.
  7. Men betaalt een vergoeding van € 50 voor de aanvraag van de derogatievergunning en daarnaast een tarief voor monitoring van milieueffecten. Zorg dat deze bedragen tijdig betaald worden!
  8. Men stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en werkt mee aan metingen  van het grond- en oppervlaktewater.
  9. Men houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving voor meststoffen. Dit betreft o.a. de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, het zaaien van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond, de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode (o.a. stikstofbemonsteringsplicht) en de aan- en afvoer van meststoffen. Houdt men zich hier niet aan, dan vervalt derogatie automatisch.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro