Actueel
Agro
Gepubliceerd op 12 juli 2022

Doorgeven wijzigingen EA-vanggewassen

Wijzigingen in vanggewassen voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) moeten doorgegeven worden in de Gecombineerde opgave. Dit is mogelijk tot en met 15 oktober. Wanneer het vanggewas eerder of later ingezaaid wordt of als het hoofdgewas (bij onderzaai vanggewas) eerder of later geoogst wordt geoogst (bij onderzaai vanggewas), moet de nieuwe ingangsdatum van de 8-wekenperiode doorgegeven worden. Er kan geen datum in het verleden opgegeven worden, dus dit moet uiterlijk op de dag van inzaaien of oogsten gebeuren.

Welke veranderingen?

De volgende veranderingen moeten doorgegeven worden:

  • veranderingen in vanggewassen (gewas en/of categorie);
  • aangepaste inzaaidatum van volgteelten;
  • veranderingen in de oogstdatum van een hoofdgewas;
  • wisselingen in de percelen die voor vanggewassen worden gebruikt.

Vanggewassen mogen op andere percelen ingezaaid worden dan is doorgegeven bij de originele aanvraag.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro