Actueel
Gepubliceerd op 6 december 2023

Eenmalige willekeurige afschrijving bijna afgelopen

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze kunnen voor maximaal 50% willekeurig afgeschreven worden. Op het restant moet de gewone afschrijving toegepast worden. Voorwaarden tijdelijke regeling Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

Er mag alleen willekeurig afgeschreven worden over de aanschaf- en voortbrengingskosten die u in het kalenderjaar 2023 zijn gemaakt. Kosten uit eerdere of latere jaren tellen niet mee. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2026 in gebruik worden genomen.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen Onder meer de volgende bedrijfsmiddelen komen níet in aanmerking voor deze nieuwe regeling:

gebouwen; immateriële activa zoals vergunningen en goodwill; dieren; bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur; bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel