Actueel
Agro
Gepubliceerd op 3 november 2020

EU-landbouwraad bereikt GLB-akkoord

Eind oktober heeft de EU-landbouwraad een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  (GLB) en heeft het Europese Parlement hiermee ingestemd. Het nieuwe beleid moet in 2023 ingaan. Verduurzaming Het nieuwe GLB is een ambitieus pakket, waarin bestaande en nieuwe maatregelen worden gecombineerd. Maatregelen die eerder onder de vergroening vielen, gaan straks deel uitmaken van de voorwaarden voor de basispremie. De vergroeningspremie komt daarmee te vervallen. Bovenop de basispremie komen de zogenoemde nationale ecoregelingen, waarmee boeren en tuinders verder kunnen verduurzamen. Ecoregelingen Hierbij kunnen boeren en tuinders die een extra bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen (bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn) extra steun krijgen. De keuze om gebruik te maken van de ecoregelingen wordt overgelaten aan de boer en tuinder. Vervolgprocedure Het Europees Parlement, de landbouwministers en de Europese Commissie gaan nu in een zogeheten triloog verder vergaderen. De bedoeling daarvan is om de verschillende standpunten op één lijn te brengen. Dat kan een aantal maanden duren. Er wordt verwacht dat in het voorjaar van 2021 een akkoord bereikt is. Vervolgens moet elke lidstaat een Nationaal Strategisch Plan schrijven. Hierin komt te staan hoe deze de Europese doelstellingen gaat invullen en welke financiële keuzes worden gemaakt, onder andere op het gebied van klimaat en milieu. De hoofdlijnen van dit plan zullen waarschijnlijk over enkele maanden bekend worden. Vervallen betalingsrechten Het systeem van betalingsrechten komt waarschijnlijk te vervallen. De directe betalingen worden rechtstreeks gebaseerd op het aantal hectares wat opgegeven wordt met de Gecombineerde opgave.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro