Actueel
Agro
Gepubliceerd op 4 maart 2020

Extra betaling jonge landbouwers 2020

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. De extra betaling bedroeg in 2019 € 31,78 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag over 2020 wordt later dit jaar bekend gemaakt en geldt voor maximaal 90 ha. Voorwaarden Voor de extra betaling gelden de volgende voorwaarden:

Men is jonger dan 41 jaar in het jaar dat het bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt en waarin men voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft. De blokkerende zeggenschap en de datum van de zeggenschap moet uiterlijk 15 mei 2020 zijn ingegaan. Dit moet blijken uit de registratie van de KvK. Deze registratie moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst (bijv. maatschaps- of VOF-akte) of de statuten van het bedrijf staat. Men heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2015 tot en met 15 mei 2020. Dit geldt voor de volgende situaties; Men oefent als natuurlijk persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam. Men is als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap en men heeft blokkerende zeggenschap. Men is als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting en men heeft blokkerende zeggenschap. Men is (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering. Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat men als bedrijfshoofd heeft opgericht of waarin men zeggenschap heeft verkregen. Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, heeft niet eerder de extra betaling toegekend gekregen voor een andere jonge landbouwer.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro