Kennisbank
Gepubliceerd op 15 januari 2024

Financieringsaanvraag

Een succesvolle financieringsaanvraag: hoe pakt u dat aan?

Voor een succesvolle financieringsaanvraag is een gedegen voorbereiding van groot belang.  Accountantskantoor telt® heeft de belangrijkste aandachtspunten rond het doen van een financieringsaanvraag voor u op een rij gezet.

Bij een financieringsaanvraag gaat het allang niet meer over de historische cijfers. Een kredietverstrekker wil voorafgaand aan de beoordeling van de kredietaanvraag vaak actuele cijfers en goed onderbouwde prognoses zien. Accountant telt® heeft veel ervaring in het opstellen van prognoses. 

Prognose opstellen door accountantskantoor telt®

Een goed onderbouwde prognose straalt expertise uit en dat kan zeker een positieve invloed hebben op het slagen van uw financieringsaanvraag. Uw inzicht en ondernemerschap worden onderstreept in de prognose, wat u een betrouwbare partij maakt voor financiering.

Harde en zachte factoren

Bij een financieringsaanvraag wordt er gekeken naar zowel harde als zachte aspecten. De harde aspecten van de onderneming c.q. financieringsaanvraag zijn de aspecten die te onderbouwen zijn met bijvoorbeeld cijfers. Zachte aspecten daarentegen hebben te maken met hoe de onderneming wordt geleid, samenstelling van het team, uitstraling van het bedrijf. Het komt erop neer dat zachte aspecten doorgaans moeilijk in waarde zijn uit te drukken. Een goede afstemming van harde en zachte factoren is van groot belang: een eerste indruk laat u immers maar één keer achter.

Overige factoren van invloed op slagen financieringsaanvraag

  • De markt: hoe ziet de markt waarin u opereert er op dit moment uit? Welke risico’s zijn er in de branche en hoe verhoudt uw onderneming zich ten opzichte van concurrenten?
  • Toekomst: hoe verwacht u dat de toekomst zich ontwikkelt en is uw onderneming toekomstbestendig? Dit kan je onderbouwing door bijvoorbeeld je ondernemersplan te overleggen.
  • U zelf: uiteraard is het van belang hoe u bij een gesprek overkomt. Denk hierbij aan het belang van uw eerste indruk.
  • Liquiditeitsprognose: waar zit uw geld nu en waar zit uw geld in de toekomst? Als u kunt aantonen dat u in de toekomst aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, staat u al een streepje voor.
  • Welke zekerheden hebt u te bieden? Hebt u bijvoorbeeld een bedrijfspand zonder financiering, dan weegt dit zwaar mee in het oordeel over uw financieringsaanvraag.
  • Hoe is uw onderneming op dit moment gefinancierd? Wat is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen?
  • Wat zijn deverwachte rendementen voor uw onderneming en voor de sector in het algemeen?
  • Hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de branche?
  • Belangrijke afnemers/leveranciers. Bent u erg afhankelijk van uw afnemers of leveranciers?
  • Het uitgavenpatroon. Gaat u voorzichtig met uw geld om? Hierbij kan zowel naar uw zakelijke als uw privé-uitgaven worden gekeken. Dat kan meewegen in de beoordeling van de financieringsaanvraag.

Tools inzetten

Een door telt® opgesteld ondernemingsplan, inclusief financieel plan, is een interessant hulpmiddel voor een positief beoordeelde financieringsaanvraag. Een andere nuttige tool is het Business Canvas Model, waarmee u een goede start maakt. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons accountantskantoor op.

Werkt u al met financiële software? Ook deze kunt u inzetten om een financieel plan te maken. De accountant van telt® helpt u uw software zo in te richten en te gebruiken dat u kunt sturen op uw financiële cijfers. Voorkom dat uw administratie uw welverdiende vrije tijd opslokt en maak direct een afspraak om uw administratie te automatiseren!

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel