Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 10 juni 2024

Fiscale en financiële tips tellen voor iedere belastingbetaler

Kennis delen leidt tot vermenigvuldiging. Daarom maken wij graag het verschil met nuttige tips en adviezen voor jou als belastingbetaler. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte en kun je plussen met financieel voordeel. Reken er daarom op dat wij het fiscale nieuws afspeuren. Heb je vragen naar aanleiding van deze berichten of neem je graag eens de proef op de som? Reken op telt®.

  • Samenwonenden opgelet!
  • Verbetering incassodienstverlening
  • Besteed de schenking eigen woning tijdig!
  • Salderingsregeling zonnepaneelhouders blijft nog even

Nog meer fiscale tips voor ondernemers? Lees bijvoorbeeld Huur of bruikleen – maakt het wat uit?

Samenwonenden opgelet!

Je kunt voor de schenk- en erfbelasting maar met één andere persoon fiscaal partner zijn. Naast gehuwden en geregistreerden kunnen ook samenwonenden fiscaal partner van elkaar zijn. Dat ben je in elk geval als je partner en jij een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht hebben of langer dan 5 jaar samenwonen. Je partner en jij moeten bovendien gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Wonen je partner en jij korter dan 5 jaar samen, dan kun je fiscaal partner van elkaar zijn door een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht te laten opmaken en jullie beiden in te schrijven op hetzelfde adres in de GBA. Jullie worden dan voor de erfbelasting fiscaal partner van elkaar, zodra het samenlevingscontract 6 maanden heeft bestaan én jullie ten minste 6 maanden gezamenlijk stonden ingeschreven in de GBA. Voor de schenkbelasting is die termijn zelfs 2 jaar. Ben je eenmaal fiscaal partner van elkaar, dan heeft de langstlevende partner bij overlijden recht op de partnervrijstelling van maximaal € 795.156 (in 2024) en op indeling in tariefgroep 1 (tarief: 10%/ 20%). Ben je geen fiscaal partners van elkaar? Dan bedraagt de vrijstelling € 2.658 en is het tarief voor de erfbelasting 30% of 40%, afhankelijk van de hoogte van jouw erfdeel.

Benoem elkaar tot erfgenaam in een testament!

Hebben je partner en jij geen testament waarin je elkaar tot erfgenaam benoemt? Dan doe je er verstandig aan om dit alsnog te regelen. Ook als je al vele jaren met elkaar samenwoont. Je partner en jij hebben immers niets aan de ruime vrijstelling en gunstige tarieven als je niet van elkaar erft! In tegenstelling tot gehuwden (geregistreerden) ben je als samenwonenden namelijk niet automatisch erfgenaam van elkaar. Dat ben je pas als je elkaar daartoe in een testament hebt benoemd.

Verbetering incassodienstverlening

Op 1 april 2024 zijn er nieuwe kwaliteitseisen voor incassodienstverleners van kracht geworden. Daarnaast hebben zij een registratieplicht gekregen. De kwaliteitseisen zien toe op de vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. Ook is er een bepaling die een stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen moet beperken. Zo mogen de incassokosten maximaal € 140 bedragen als de vordering lager is dan € 266,67. Deze beperking van de incassokosten wordt vanaf 1 oktober 2024 van kracht. Door deze eisen, in combinatie met de registratieplicht, worden mensen met schulden beter beschermd en hebben schuldeisers beter zicht op wat incassodienstverleners voor hen kunnen doen. De kwaliteitsverbetering moet bijdragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek in Nederland.

Registratieplicht

Incassodienstverleners die al vóór 1 april 2024 actief waren op de markt, hebben een jaar de tijd om zich in te schrijven in het register. Incassodienstverleners die na 1 april 2024 actief worden (of zijn geworden), moeten zich direct inschrijven. Een registratie in het incassoregister is één jaar geldig. Na afloop van dat jaar zal een incassodienstverlener zich dus opnieuw moeten registreren.

Besteed de schenking eigen woning tijdig!

Het jaar 2022 was het laatste jaar dat je gebruik kon maken van de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (€ 106.671). Als de benodigde financiële middelen er niet direct waren, dan kon in 2022 slechts één euro worden geschonken om de vrijstelling veilig te stellen. Het jaar erop kon de schenking dan worden aangevuld. De besteding van de middelen, van de schenking zelf, kon gespreid worden. Heb je in 2022 (eventueel aangevuld in 2023) een vrijgestelde schenking eigen woning gehad? Dan kon je de schenking in 2022 besteden, maar ook in de twee daarop volgende jaren (2023 en 2024). Eind 2024 moet je dus de schenking uiterlijk aan je eigen woning hebben besteed. Kan de vrijstelling deels of geheel niet worden gebruikt, dan zul je dit moeten doorgeven aan de Belastingdienst. De aanslag schenkbelasting volgt in dat geval vanzelf.

Tip
Heb je de verhoogde eigen woningvrijstelling toegepast? Ga dan nog even na of je alle gelden voor de eigen woning hebt aangewend. Zo niet, zorg er dan voor dat dit eind 2024 wel is gebeurd en voorkom dat je de vrijstelling alsnog (deels) misloopt. De accountants en adviseurs van telt® helpen je hier graag bij

Salderingsregeling zonnepaneelhouders blijft nog even

De salderingsregeling voor zonnepaneelhouders is (voorlopig) toch niet afgeschaft. De Tweede Kamer had al ingestemd met het wetsvoorstel ‘Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers’, maar de Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel verworpen. De bestaande salderingsregeling blijft voorlopig dus bestaan. Dat wil zeggen dat je de opgewekte stroom die je aan het stroomnet teruggeeft, volledig mag blijven aftrekken van je eigen stroomverbruik. Vanaf 2025 zou je op grond van de nieuwe wet nog slechts 64% van de teruggeleverde stroom kunnen salderen met de verbruikte stroom. Dit percentage zou aflopen tot en met 2030 tot 28%. Voor de niet-gesaldeerde teruggeleverde stroom, zou je dan een redelijke vergoeding ontvangen. Salderen zou vanaf 2031 niet meer mogelijk zijn. Nu dit allemaal niet doorgaat, is het even afwachten waar een nieuw kabinet mee gaat komen. Het is nog onduidelijk of, en wanneer er een aangepast wetsvoorstel komt ter vervanging van de bestaande salderingsregeling.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Fiscaal

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal