Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 3 juli 2023

Fitte AOW’er – oplossing voor uw personeelstekort

Personeelstekort? De overheid reikt u een oplossing met vele voordelen aan in de vorm van ervaren, oude medewerkers, zeker als die nog fit zijn. De Wet werken na de AOW-leeftijd biedt u als werkgever veel gunstige regelingen. Toch heeft de markt die fitte AOW’er nog onvoldoende in beeld.

Voordelen AOW’er in dienst

En dat terwijl er groot aantal voordelen vanuit de overheid voor werkgevers verbonden is aan het in dienst nemen van een AOW’er, namelijk:

  • geen premieplicht;
  • geen verplichting tot betaling van een transitievergoeding;
  • géén mogelijkheid tot een beroep op de Wet flexibel werken;
  • wél een gunstiger ketenregeling (zoals 6 tijdelijke contracten in 4 jaar tijd);
  • u hoeft geen 104 weken loon door te betalen bij ziekte, maar ‘slechts’ 13 weken. En dit laatste wordt zelfs nog gunstiger, want de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werkende AOW’er wordt op 1 juli 2023 teruggebracht naar 6 weken, mits de AOW’er na 1 juli 2023. Dan blijft de 13 weken loondoorbetaling gelden.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal