Actueel
Agro
Gepubliceerd op 2 juli 2020

Fosfaat- en stikstofproductie gedaald

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Uit de onlangs door het CBS gepubliceerde, definitieve cijfers van de fosfaat- en stikstofexcretie over 2019 blijkt dat de productie onder deze niveaus is gebleven. Fosfaat De totale fosfaatproductie is met 6,5 miljoen kg gedaald naar 155,5 miljoen kg fosfaat en ligt daarmee ruim onder het fosfaatplafond. Ook de afzonderlijke sectoren blijven ieder onder het sectorale fosfaatproductieplafond. Het aantal toegekende fosfaatrechten in de melkveesector lag in 2019 nog iets hoger dan het sectorplafond. Stikstof De stikstofproductie is met 13,8 miljoen kg stikstof gedaald naar 489,7 miljoen kg stikstof en blijft daarmee ruim onder het stikstofplafond. Ook hier geldt dat de productie in alle sectoren onder het sectorplafond is gebleven.  

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro