Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 augustus 2020

Fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Uit een rechterlijke uitspraken blijkt dat daarbij een correcte dierregistratie van groot belang is. Deze is leidend en achteraf aantonen dat de situatie anders is, is heel lastig. Belangrijk is dat de dieren tijdig en correct in de juiste diercategorie worden geboekt. Wanneer een kalf of pink niet (meer) bestemd is om uit te groeien tot koe, moet dit goed vastgelegd worden in de dierregistratie (CRV, managementsysteem, mestboekhouding. Leg daarbij ook de onderbouwing voor het overzetten in een andere diercategorie goed vast in de administratie (bijv. deklijsten, samenweidingsverklaringen, resultaten drachtigheidscontroles

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro