Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 augustus 2020

Fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Uit een rechterlijke uitspraken blijkt dat daarbij een correcte dierregistratie van groot belang is. Deze is leidend en achteraf aantonen dat de situatie anders is, is heel lastig. Belangrijk is dat de dieren tijdig en correct in de juiste diercategorie worden geboekt. Wanneer een kalf of pink niet (meer) bestemd is om uit te groeien tot koe, moet dit goed vastgelegd worden in de dierregistratie (CRV, managementsysteem, mestboekhouding. Leg daarbij ook de onderbouwing voor het overzetten in een andere diercategorie goed vast in de administratie (bijv. deklijsten, samenweidingsverklaringen, resultaten drachtigheidscontroles

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro