Actueel
Agro
Gepubliceerd op 2 april 2020

Geef fosfaattoestand percelen tijdig op

In de Gecombineerde opgave kan aangegeven worden dat men gebruik wil maken van fosfaatreparatie (fosfaatarme- en fixerende gronden) en/of fosfaatdifferentiatie. Bij de percelen moet vervolgens de fosfaattoestand (P-AL of Pw-waarde) vermeld worden. De fosfaattoestand moet gebaseerd worden op een grondmonster dat op 15 mei 2020 niet ouder is dan vier jaar. Essentieel is dat de opgave tijdig wordt ingediend, uiterlijk 15 mei. In de prak­tijk gebeurt het regelmatig dat deze gegevens niet of onvolledig worden ingediend. Wat zijn de gevolgen hiervan? Fosfaatreparatie Bij het niet aanvinken van de vraag over fosfaatrepa­ratie wordt deelname volledig uitgesloten. Fosfaatdifferentiatie Bij het niet aanvinken van de vraag over fosfaatdiffe­rentiatie wordt deelname niet uitgesloten als men wel de fosfaattoestand van de percelen invult. Fosfaatdifferentiatie en controle gebruiksnormen Bij het niet aanvinken van de vraag over fosfaatdif­ferentiatie en het niet of niet tijdig invullen van de fosfaattoestand van de percelen, maar de fosfaattoestand wordt later nog nagezonden, worden de gegevens niet meegenomen in de beoordeling van de gebruiksnor­men. Bij een overschrijding van de reguliere fosfaatge­bruiksnorm kan de boete gematigd worden. Alle gege­vens (vinkje, fosfaattoestand) kunnen nog tot 15 okto­ber via de Gecombineerde opgave worden ingestuurd.  

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro