Actueel
Agro
Gepubliceerd op 28 april 2022

Gelijktijdige kennisgeving heen- en teruglease productierechten

Bij het leasen van productierechten (varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten) moesten tot op heden de heen- en teruglease apart gemeld worden. Onlangs is de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM) gewijzigd waardoor het mogelijk is de heen- en teruglease binnen één kalenderjaar gelijktijdig te melden. Voordeel hiervan is dat men maar één keer leges verschuldigd is.

Met ingang van 1 januari 2022 bestaat de mogelijkheid om maximaal 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij te verleasen. Wanneer men hiervan gebruik wil maken, is het verplicht om beide kennisgevingen van overgang (heen en terug) gelijktijdig te melden. Anders wordt de uitvoering ondoenlijk en tevens wordt hiermee voorkomen dat bedrijven vergeten de terugmelding te doen, waardoor er niet aan de voorwaarden voor de 100 kg lease wordt voldaan.

Een hypotheekhouder kan een blokkaderecht vestigen op een bedrijf dat beschikt over productierechten. Met de introductie van de gelijktijdige kennisgeving van twee overgangen van het productierecht (heen en terug) kan een gewijzigde en vereenvoudigde werkwijze van het blokkaderecht worden toegepast. Alleen de hypotheekhouder die een blokkaderecht heeft gevestigd op het productierecht van de landbouwer die het productierecht of een deel daarvan verleast en ook weer terugontvangt, hoeft in dat geval te worden gevraagd akkoord te gaan met de overgangen (heen en terug).

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro