Actueel
Agro
Gepubliceerd op 23 augustus 2019

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen opgegeven in de Gecombineerde opgave 2015.

Bij de vaststelling van de fosfaatrechten liet RVO het natuurlijk grasland buiten beschouwing, omdat deze op 15 mei 2015 niet tot het bedrijf van de melkveehouder. Daardoor was zijn bedrijf niet grondgebonden en werd de generieke korting toegepast.

In de beroepszaak voerde de melkveehouder aan dat het natuurlijk grasland moest worden meegenomen bij het bepalen van de fosfaatruimte. Het ging er volgens hem niet om wie de landbouwgrond had opgegeven in de Gecombineerde opgave, maar wel om of hij de feitelijke beschikkingsmacht had en meer in bijzonder of hij het teelt- en bemestingsplan op elkaar kon afstemmen. Uit de afgesloten overeenkomst volgde dat hij de feitelijke beschikkingsmacht had over het natuurlijk grasland en dat deze grond tot zijn bedrijf behoorde. Hij mocht niet uitsluitend het gras maaien, maar ook de percelen in overleg met de terreinbeheerder naweiden met runderen of schapen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de overeenkomst geen titel aan de melkveehouder gaf om de percelen te gebruiken. Dat bleek ook uit het feit dat de stichting had verklaard dat de melkveehouder het gewas kocht wat door de stichting was gewonnen. Uit wat de melkveehouder aanvoerde bleek ook niet dat hij het teelt- en bemestingsplan op elkaar kon afstemmen. De percelen konden slechts na overleg met de terreinbeheerder beweid worden met runderen of schapen. Daarmee was in overeenstemming dat niet de melkveehouder, maar de stichting de percelen had opgegeven in de Gecombineerde opgave 2015. Het College oordeelde dat de melkveehouder niet de feitelijke beschikkingsmacht had over het natuurlijk grasland en de grond daarom niet meetelde bij de fosfaatruimte.

Volgens de uitspraak pachtte de melkveehouder in 2016 en 2017 de betreffende percelen en gaf hij deze op in de Gecombineerde opgaven 2016 en 2017. Bij ongewijzigde omstandigheden c.q. afspraken met de stichting zal dit echter tot dezelfde conclusie leiden voor het wel of niet meetellen voor de fosfaatruimte.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro