Actueel
Agro
Gepubliceerd op 1 juni 2022

Handhaving UBO-registratie

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggen­schap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-regis­ter bij de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven. Dit re­gister heeft als doel het tegengaan van financieel-eco­nomische criminaliteit. De registratieplicht geldt onder meer voor BV’s, maatschappen, vennootschappen onder firma’s en com­manditaire vennootschappen, maar niet voor een­manszaken. Deze registratie had voor 27 maart moeten plaatsvinden. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) is inmiddels begonnen met het sturen van brieven naar organisaties die hun UBO’s niet hebben ingeschreven in het UBO-register en die hierover al twee brieven van de KvK hebben gekregen. Deze organisaties krijgen twee weken de tijd om de inschrijving alsnog in orde te maken. Wanneer dit niet gebeurt, belt de BEH om nogmaals aan te sporen de UBO-registratie te regelen. Als de UBO’s, nadat een brief van BEH is ontvangen, niet binnen twee weken juist en volledig in het UBO-register zijn ingeschreven, is de organisatie in overtreding en kan het BEH een boete of een dwangsom opleggen. De boete is maximaal € 22.500, voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.  

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro