Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 19 oktober 2022

Handreiking ‘Bijtelling fiets van de zaak’ geüpdatet

Op het Forum Fiscaal Dienstverleners is een geactualiseerde handreiking ‘Bijtelling fiets van de zaak’ gepubliceerd.

Onderstaande informatie in de handreiking is nieuw:

Ter beschikking gestelde fiets In de volgende gevallen is sprake van een ter beschikking gestelde fiets:

Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan zijn werknemer en deze fiets blijft eigendom van de werkgever.

Een werkgever least een fiets van een leasemaatschappij en stelt deze ter beschikking aan zijn werknemer.

De werknemer least zelf een fiets en de werkgever vergoedt alle kosten.

Dienstreizen De bijtelling geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor dienstreizen. Gebruikt de werknemer de fiets voor woon-werkverkeer, dan is de bijtelling wel van toepassing.

Waarde privégebruik fiets Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging heeft een database opgezet waarin u de consumentenprijs van een fiets inclusief omzetbelasting kunt raadplegen via www.bijtellingfietsvandezaak.nl.

Accessoires en fietsverzekering Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld, vallen onder de bijtelling. Ter beschikking staande accessoires die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs moet de werkgever waarderen tegen het bedrag op de inkoopfactuur inclusief btw. Als de werkgever geen factuur heeft van de terbeschikkingstelling geldt de waarde in het economisch verkeer.Een fietsverzekering, een extra slot, een steun voor de tas en reparatiekosten vormen intermediaire kosten en hebben geen invloed op de bijtelling.

Cafetariaregeling Een werkgever kan ook met de werknemer afspreken dat hij brutoloon uitruilt tegen een ter beschikking gestelde fiets. De werkgever mag ook dan de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan.

Betalingen aan derden Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak. Maar een werkgever kan deze (intermediaire) kosten wel onbelast vergoeden aan de werknemer.

Overname fiets na afloop leaseperiode De waarde in het economische verkeer bij verkoop van de fiets aan de werknemer kan op een vast percentage van de aanschafwaarde worden gesteld. Op het moment van de verkoop, moet de werkgever de actuele waarde in het economisch verkeer vaststellen. Hierbij mag hij uitgaan van een waardevermindering van 20% op jaarbasis. Na verloop van vijf jaar is de restwaarde dan nihil.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 18-10-2022

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Fiscaal

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal