Actueel
Agro
Gepubliceerd op 21 februari 2024

Hoger budget voor eco-regeling 2023

De deelnemers aan eco-regeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledig vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Aanvankelijk was € 200 per hectare (niveau goud), €`100 (niveau zilver) respectievelijk € 60 (niveau brons) beloofd. Door de zeer grote animo voor de nieuwe regeling dreigde het vaste GLB-budget met € 50 miljoen te worden overschreden.

De Europese Commissie heeft nu goedkeuring gegeven om eenmalig € 50 miljoen uit de LNV-begroting te gebruiken, zodat alsnog de geplande bedragen zullen worden uitbetaald. Doordat Europese regelgeving niet toestaat om een overschrijding van het GLB-budget aan te vullen met geld uit de nationale begroting en omdat de hoogte van de hectarepremie werd gegarandeerd, dreigden de tarieven voor de eco-regeling een kwart lager uit te vallen dan gepland. Die korting wordt nu voorkomen.

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven om boeren voor deze tegenvaller te compenseren met staatssteun onder het tijdelijk staatssteunkader vanwege de oorlog in Oekraïne, waar de landbouw ook door is geraakt. De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met de LNV-begroting waarin de € 50 miljoen is opgenomen. Boeren die hebben deelgenomen aan de eco-regeling kunnen de volledige vergoeding – die RVO eerder bekend had gemaakt – vanaf 1 april uitbetaald krijgen. De Europese compensatie voor 2023 is wel éénmalig. De minister van LNV is daarom nog met de sector in gesprek over hoe een tekort op het GLB-budget dit jaar kan worden voorkomen. Daarover moet vóór 1 maart duidelijkheid zijn, het moment waarop boeren zich weer kunnen intekenen voor de eco-regeling.  

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro