Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 oktober 2021

Hogere voerkosten drukken marges in veehouderij

De saldo’s in de (intensieve) veehouderij staan sterk onder druk door de fors gestegen voerkosten, als gevolg van dure grondstoffen.

Een gemiddeld legpluimveebedrijf had in augustus zelfs een negatief saldo, zo becijfert Agrimatie (Wageningen UR) in zijn meeste recente maandelijkse saldoberekeningen. Het saldo van een gemiddeld legpluimveebedrijf bedroeg in augustus min € 500, € 13.000 minder dan een jaar eerder. Sinds 2013 zijn de voerkosten niet zo hoog geweest als nu.

Toegerekende kosten melkveehouderij hoger dan ooit

Ook in de cijfers van de melkveehouderij is dit terug te zien. Daar ligt de melkprijs in augustus weliswaar 4,5% boven het tienjariggemiddelde, maar zijn de toegerekende kosten ook hoger dan ooit (+16% boven het tienjarig gemiddelde, door duurder krachtvoer en duurdere kunstmest). Het gestandaardiseerd melkveebedrijf waar Agrimatie mee rekent (103 melkkoeien), kwam in augustus uit op een saldo van bijna € 17.000.

Saldo vleesvarkens bijna gehalveerd

Bij vleesvarkens is het saldo in augustus bijna gehalveerd ten opzichte van diezelfde maand een jaar eerder, naar nu € 10.200. De biggenprijs daalde deze zomer, maar ligt nog wel 2% hoger dan een jaar eerder. De prijs van vleesvarkensbrok steeg echter met 16%, waardoor de voerkosten voor een gemiddeld vleesvarkensbedrijf in augustus bijna € 7.000 hoger lagen, terwijl de opbrensten nauwelijks veranderden.

Vleeskuikenhouderij en marges

Ook in de vleeskuikenhouderij drukken de voerkosten zwaar op de marges. Hier lag het saldo in augustus (€ 18.500) bijna 40% onder het langjarig gemiddelde, zo meldt Agrimatie. Hoewel de contractprijzen voor kuikens de afgelopen maanden stegen, drukken de 20% hogere voerkosten ten opzichte van augustus 2020 op de marges. Het voortschrijdend jaarsaldo ligt ver onder het langjarig gemiddelde.

Opbrengsten en directe dierkosten

De saldoberekeningen gaan niet over wat daadwerkelijk eind van de maand overblijft. Het gaat over de opbrengsten en de directe dierkosten zoals van voer en diergezondheid. Algemene bedrijfskosten, zoals kosten van water en stroom, of bijvoorbeeld de rekeningen van de accountant zijn hier nog niet van afgehaald.
320 w.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro