Actueel
Agro
Gepubliceerd op 5 september 2018

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, zijn volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Achtergrond is dat energie besparen een belangrijke stap is in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Volgend jaar zal tevens een informatieplicht worden ingevoerd.

Voldoen aan de energiebesparingsverplichting

Er zijn twee mogelijkheden om te voldoen aan de energiebesparingsplicht:

  • Men treft alle maatregelen conform de Erkende Maatregelen Lijsten (EML).
  • Men neemt een alternatieve maatregel en motiveert dat daarmee aan de energiebesparingsplicht is voldaan.

Informatieplicht

Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen. Dit houdt in men uiterlijk 1 juli 2019 (daarna eenmaal per vier jaar) het bevoegd gezag moeten laten weten welke energiebesparende maatregelen men heeft getroffen. Voor deze registratie komt begin 2019 een landelijke, digitaal registratiesysteem beschikbaar. Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:

  • bedrijven in de glastuinbouw;
  • deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem;
  • categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig zijn). Op deze bedrijven is de energiebesparingsplicht volgens het Activiteitenbesluit niet van toepassing, maar kunnen voorschriften in de vergunning staan;
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Toezicht en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Wanneer niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, voldoet men niet aan de milieuvergunning. Hierdoor loopt men het risico dat deze wordt ingetrokken.

Let op! De energiebesparingsplicht bestaat al enige tijd. Dat betekent dat hierop op dit moment al gehandhaafd kan worden.

 

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro