Actueel
Agro
Gepubliceerd op 13 december 2022

Investeringsaftrek optimaliseren

Als u in 2022 een bedrag tussen € 2.300 en € 318.449 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschalig­heids­investeringsaftrek. Uitgesloten zijn onder meer: grond, personenauto’s, quota, bedrijfsmiddelen minder dan € 450 en bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% worden verhuurd aan derden. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de totale investeringen. Het aftrekpercentage is het hoogst als de totale verplichtingen minder dan € 59.939 bedragen. Voor de hoogte van de investeringsaftrek is het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen bepa­lend. Daadwerkelijke aftrek in het jaar van investeren kan alleen plaatsvinden indien het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen of is betaald. Het recht op investeringsaftrek vervalt indien:

binnen 12 maanden na het aangaan van de ver­plichting minder dan 25% van het investeringsbe­drag is betaald, tenzij het bedrijfsmiddel in deze periode in gebruik is genomen; het bedrijfsmiddel niet in gebruik is genomen bin­nen drie jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan.

Een goede planning van investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek. Zet daarom de verrich­te en de geplande investeringen op een rij om een op­timale planning te maken.

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro